Bocz Borbála életrajza

Bocz Borbálában a XX. század egyik, a félreeső kisvárosban majdnem eltemetkezett, de annak észrevétlenségéből is kiemelkedő jelentőségű művészét kell tisztelnünk. És büszkén kell emlékeznünk rá, hiszen ez a táj szülte, itt, a mi meggyötört földünkön ordított a világba.

bővebben

Bocz Borbála alkotásai

Egy fehér lepelbe bebugyolált, s a bebugyoláltság alól csak sejlő, sejthető törékeny-védtelen test, vagy inkább torzó… Nem látod, és mégis tudod, érzed, érzed a reáboruló, ráráncolódó fehér tisztaság-lepel ráncai alól, érzed a köréje tekert durva hajókötél alól…

bővebben

A varázslat

Ama kevesek közé tartozott – sajnos, egyre fogy az ilyen típusú elhivatott művészek száma – akik a művészetet ősi funkciójában, a lelkekhez, tudatokhoz való szólás, a világ dolgaiba való beavatkozás, a Rossz elleni harc eszközének tekintik.

bővebben